PENILAIAN PENCERAMAH DAN PROGRAM

Mohon kerjasama semua peserta untuk melengkapkan borang penilaian penceramah setiap hari sebelum sesi berakhir