Fungsi Bahagian Jaminan Kualiti dan Akreditasi

/Fungsi Bahagian Jaminan Kualiti dan Akreditasi
Fungsi Bahagian Jaminan Kualiti dan Akreditasi 2018-07-17T14:42:15+00:00
TAKWIM AKADEMIK
MESYUARAT JPPA
MESYUARAT SENAT UNIVERSITI
MESYUARAT MSA & JKPT

FUNGSI BAHAGIAN JAMINAN KUALITI AKADEMIK & AKREDITASI

 1. Pembangunan fakulti/pusat baharu
 2. Penawaran program akademik baharu
 3. Penawaran kursus baharu
 4. Penstrukturan dan semakan kurikulum program akademik
 5. Permohonan perakuan akreditasi sementara program (provisional accreditation, PA)
 6. Permohonan perakuan akreditasi program (full accreditation, FA)
 7. Pengurusan audit akreditasi/audit pematuhan/audit lokasi oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA), Kementerian Pendidikan atau badan profesional
 8. Urus setia Sistem Penarafan Universiti dan Kolej Universiti (SETARA)
 9. Semakan dan penyediaan kertas kerja mesyuarat JPPA/senat universiti
 10. Penjumudan, pembekuan dan pelupusan program (JBL)
 11. Menjadi wakil USIM dalam mesyuarat Majlis Pengurusan Qualiti (MPQ)