Fungsi Bahagian Pengurusan Kualiti dan Pentadbiran

/Fungsi Bahagian Pengurusan Kualiti dan Pentadbiran
Fungsi Bahagian Pengurusan Kualiti dan Pentadbiran 2018-05-28T14:58:11+00:00

FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI & PENTADBIRAN

Menguruskan sistem pengurusan kualiti ISO peringkat USIM (ISO 9001:2015/MS 1900:2014)

  • Menguruskan dokumentasi ISO
  • Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti, Risiko, Syariah dan Inovasi (JPKRSI) USIM
  • Menguruskan Jawatankuasa Syariah USIM
  • Menguruskan Audit Kualiti Dalaman (AKD) ISO USIM
  • Menguruskan Audit Pengawasan dan Pensijilan Semula dari SIRIM QAS
  • Menguruskan Maklumbalas Pelanggan

Menganjurkan Latihan/ Bengkel kualiti

Menganjurkan sambutan Hari Kualiti dan Inovasi USIM

Menguruskan governan, pentadbiran dan kewangan QAPEX

Urus setia audit dalaman Malaysia Research Assessment (MyRA)

Menguruskan pencalonan Anugerah Akademik Peringkat Kebangsaan