Info Kursus

FUNGSI BAHAGIAN DASAR & KECEMERLANGAN AKADEMIK

 • Membangunkan kerangka, panduan dan strategi perlaksanaan kepada fakulti dan pusat pengajian kearah melahirkan :
  • Inspiring educator
  • Accomplished researcher
  • Experienced practitioner
  • Institutional leader
 • Pelaksanaan Higher Education Blue Print
 • Pembangunan dan pelaksanaan dasar pengajaran & pembelajaran USIM
 • Pembudayaan akademik/ Academic enculturation melalui:
  • Coaching and mentoring
  • Sesi perkongsian
  • Jaringan dalam bidang/ antara bidang kepakaran
  • Role model dalam penyampaian dan penghayatan integriti sebagai ahli akademik
 • Penyelarasan dan pelaksanaan dasar daripada Kementerian Pendidikan
 • Merekabentuk dasar kurikulum
 • Urus setia mock teaching bagi perlantikan staf akademik baharu
 • Mewakili USIM dalam Mesyuarat Majlis Kerjasama Ketua-Ketua Pusat Pengajaran dan Pembelajaran Universiti Awam Malaysia (MAGNETIC)
 • Penganjuran kursus pengajaran & pembelajaran
 • Membangunkan dasar inovasi pengajaran & pembelajaran (Education 4.0)