Bagi staf usim, pendaftaran kursus dalaman hendaklah melalui system mytrams. Pemohonan bukan daripada staf usim hendaklah melalui http://qapex.usim.edu.my/permohonan-kursus/.