• Graduan yang dihasilkan bersifat holistik, seimbang dan berkeusahawanan melalui program-program yang mempunyai elemen iNaQ.

Rujukan: http://hep.usim.edu.my/pengenalan-model-giina